Menu

Vedrana Perica

Direktorica ljudskih potencijala

Na poziciji direktora ljudskih potencijala od 1. travnja 2016. godine nalazi se Vedrana Perica. Njezina odgovornost je usklađivanje i implementiranje strategije Ljudskih potencijala grupacije s lokalnim potrebama i procesima, osiguranje da su politika i praksa Ljudskih potencijala u skladu s poslovnim potrebama i ciljevima organizacije te usklađivanje organizacijske strukture i procesa poslovnoj strategiji. Također, odgovorna je za osiguranje sukladnosti politika i procesa Ljudskih potencijala kompanije s radno-pravnim i zakonskim aktima.

Vedrana se Carlsbergu pridružila 2013. godine na poziciji rukovoditelja ljudskih potencijala. Svoje radno iskustvo gradila je u području ljudskih resursa u prethodne dvije kompanije – OMV-u i Jamnici, gdje je također bila na rukovoditeljskoj funkciji. U svojoj karijeri upravljala je raznim HR procesima - najviše edukacijama i upravljanjem učinkom, zapošljavanjem te inicijativama u području povećanja angažiranosti zaposlenika. U ove četiri godine u Carlsbergu pokazala je kontinuirano snažan doprinos razvoju funkcije ljudskih potencijala.