Menu
facade-1.jpg

Kontakt

Sjedište Kompanije

Ulica Danica 3
48 000 Koprivnica
Hrvatska

tel. +385 48 657 011             
fax. +385 48 657 077

Ured kompanije u Zagrebu

Ulica grada Vukovara 269 d
10 000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385 01 2404 350
fax. +385 01 2404 351

Distributivni centri

Koprivnica

Ulica Danica 3,
48000 Koprivnica

tel. +385 48 657 088
fax +385 48 657 072

Zagreb

Gospodarska 7 c,
10255 Donji Stupnik, Zagreb

tel. +385 1 2455 449        
fax +385 1 2409 118

Kontakti za kupce i novinarske upite

Kontakt za kupce

Besplatni potrošački telefon:

0800 200 150

E-mail:

info@carlsberg.hr

Kontakt za novinarske upite

Specijalist za komunikacije

Tatjana Petričušić

tatjana.petricusic@carlsberg.hr