Menu

Dario Bodulica

Direktor prodaje

Dario Bodulica, direktor prodaje Carlsberga Croatia, pridružio se kompaniji 2012. godine kao voditelj prodajne zone Varaždin nakon čega je preuzeo poziciju direktora kupaca u regiji istočna Hrvatska. Od 1. siječnja 2014. godine preuzima sadašnju poziciju. Dario je odgovoran za vođenje funkcije prodajne operative Carlsberg Croatia, s ciljem postizanja profitabilnog i održivog porasta poslovanja kompanije. 

Prije nego se pridružio Carlsbergu, Dario je radio u HoReCa kanalu, kao voditelj bara i prodajni predstavnik, a nakon toga kao voditelj prodaje i prokurist u drvnoj industriji.