Menu

Dario Bodulica

Nacionalni direktor prodajne operative

Dario Bodulica, nacionalni direktor prodajne operative Carlsberga Croatia, pridružio se kompaniji 2012. godine kao voditelj prodajne zone Varaždin nakon čega je preuzeo poziciju direktora kupaca u regiji istočna Hrvatska. Od 1. siječnja 2014. godine preuzima sadašnju poziciju. Dario je odgovoran za vođenje funkcije prodajne operative Carlsberg Croatia, s ciljem postizanja profitabilnog i održivog porasta poslovanja kompanije. 

Prije nego se pridružio Carlsbergu, Dario je radio u HoReCa kanalu, kao voditelj bara i prodajni predstavnik, a nakon toga kao voditelj prodaje i prokurist u drvnoj industriji.